Fast arvode oavsett priset
När Imre Marton startade mäklarföretaget Hemverket i Göteborg hade han en bestämd uppfattning om att mäklarbranschen inte hade följt utvecklingen vare sig när det gällde priser eller rutiner vid köp och försäljning av bostäder.
Imre Marton tyckte att det var orimligt att mäklarna tog ut så mycket i arvode, när säljarna kunde göra så mycket själva i processen.
- Bostadsmarknaden är kanske ett av de tydligaste exemplen på en bransch som inte har anpassat sig till de nya förutsättningarna, säger Imre Marton. Ett normalt mäklararvode är i stort sett detsamma i dag som för 10 år sedan trots stora skillnader i kostnader för marknadsföring och arbetsinsats.

Om säljaren i stället väljer att sälja via Hemverket, kostar det bara 5000 kr - oavsett vad bostaden säljs för.
- Vi har nämligen kommit på att det vi som mäklare gör inte behöver kosta mer än så. Hos oss får kunden en komplett mäklartjänst med fullt mäklaransvar till ett fast arvode. Kunden behåller alltså fördelarna med en traditionell fastighetsmäklare, men slipper de traditionella kostnaderna.
Vi finns självklart alltid till hands, men bör kanske utnyttjas för frågor av lite mer komplicerad art, som till exempel själva förmedlingsprocessen eller invecklade juridiska frågor, säger Imre Marton.

När en kund vänder sig till Hemverket görs först av allt en jämförelse med andra bostadsaffärer i närområdet. Därefter kommer säljaren och Hemverket överens om ett utgångspris.
- När vi är överens om det läggs objektet ut på Hemnets, Bovisions och Hemverkets hemsidor, berättar Imre Marton. Om säljaren härefter väljer att låta Hemverket ta hand om hela visningen, sker budgivningen via Hemverkets hemsida enligt ett system som gör att både säljare och köpare kan följa budgivningen i realtid. På det sättet undviks alla dyra mellanhänder och förloppet kan följas på Internet.

Den köpare som seriöst vill bjuda på ett objekt måste registrera sig på Hemverkets hemsida. Köparen bestämmer själv när han eller hon är nöjd med priset och vill avsluta budgivningen. Innan köparen bestämmer sig definitivt, kan han eller hon självklart rådgöra med sin mäklare.
- När budgivningen är avslutad tar Hemverket över, berättar Imre. Vi upprättar ett kontrakt som skickas till säljare respektive köpare för underskrift.

Det är så Hemverket erbjuder ett enkelt, snabbt och prisvärt koncept för att undvika dyra mäklare.


Hemverket

Bransch:
Mäklare

Telefon: 0732-317012


Email:
imre.martin@hemverket.se

Hemsida:
www.hemverket.se

Adress:
Hemverket
Husargatan 32
41901 Göteborg
5 senaste företagen